Novosti v programu – oktober 2021

Datum objave: 02.11.2021

Iskanje dokumentov po sklicu

Dodano je novo polje pri iskanju dokumentov – sklic.

Iskanje dokumentov po sklicu.

Dodatna polja v predlogi elektronske pošte

Poleg polja sklic in zaporedne številke dokumenta, je dodano polje naziv dokumenta, katero se samodejno zamenja ob pošiljanju elektronske pošte.

Novo polje.

V zavihku brskalnika je zapisano, kje se nahajate

Napis v zavihku.

Hitro tiskanje z ESC/POS sekvencami

Program Hitro tiskanje je bil nadgrajen. Sedaj omogoča tiskanje POS računov preko ESC/POS sekvenc. To možnost morate omogočiti v meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti z opcijo “Tiskanje z ESC/POS sekvencami”.

Izvoz prodanih oz. nabavljenih artiklov

Dodano je novo poročilo, s katerim izvozite nabavljene oz. prodane artikle za določeno obdobje. Najdete ga v meniju Dokumenti, pod filtrom s klikom na povezavo Prodaja/Nabava.

Izvoz dokumentov v Excel

Pri izvozu dokumentov je dodano novo polje – ali je bil ustvarjen račun.

Pri podvajanju dokumenta upošteva cene iz cenika

V kolikor bi želeli, da se pri podvajanju dokumenta upoštevajo cene iz cenika, morate to opcijo vključiti v meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti pod postavko “Pri podvajanju dokumentov upoštevaj cene iz šifranta”. Če ta opcija ni vključena, se bodo upoštevale cene, ki so zavedene na dokumentu.

Poročilo dnevnega iztržka

Zaradi lažjega preverjanja je pri blagajniškem dnevniku dodan seštevek vseh izdanih računov ter prejetih plačil po vrsti plačila.

Filter valuta

Pri prejetih računih je dodan filter valuta.

Datum valute.

Opozorila pri stranki

Vsaki stranki lahko določite opozorilo v različnih barvah (zelena, rdeča, morda ali rumena), ki se bo prikazalo na dokumentu ali stranki. Navodila.

Opozorila vezana na stranko.

Razširjene pravice

Pravice pri dokumentih so nadgrajene. Za vsako vrsto dokumenta lahko določite ali ima vpogled, lahko vnese nov dokument oz. ureja obstoječi.