Materialno poslovanje

Vodenje zalog še nikoli ni bilo tako enostavno!

Materialno poslovanje

Zaloga se vodi po FIFO metodi (metoda zaporednih cen – priporočena po SRS 4.20) vrednoti pa po nabavni ceni.

Vse kar potrebujete za vodenje zalog

 • Delovni nalogi
 • Prenos med skladišči
 • Inventura
 • Neomejeno skladišč
 • Loti (serije)
 • Prevzemnica
 • Hitra izdelava računa iz več dobavnic
 • Dobavnica in račun/faktura na enem dokumentu
 • Dobavnica
 • Kartica artikla
 • Neomejeno artiklov
 • Kosovnice (samodejno razknjiži zalogo)

Vedno na tekočem s trenutno zalogo

V vsakem trenutku vidite stanje zaloge.

Kosovnice

Kosovnice so sestavljene iz večih artiklov in vam samodejno razknjižijo zalogo. Priročne so za sestavljene artikle.

Kosovnica

Kosovnice

Neomejeno skladišč

V programu lahko ustvarite toliko skladišč, kot jih potrebujete (npr. trgovina, skladišče, lokacija 2, tovornjak, …).
Prenos blaga med skladišči je izredno enostaven in hiter.

Vsi dokumenti, ki jih potrebuje vaš računovodja

Na razpolago so vam vsi izpisi, ki jih potrebuje vaš računovodja.

 • Evidenca o nakupu in prodaji
 • Obračun prodaje
 • Trenutna zaloga