Materialno poslovanje

Vodenje zalog še nikoli ni bilo tako enostavno!

Materialno poslovanje

Quibi vrednoti zalogo po nabavni ceni. Za vodenje uporablja FIFO metodo ali metodo povprečnih cen.

Vse kar potrebujete za vodenje zalog

 • Delovni nalogi
 • Prenos med skladišči
 • Inventura
 • Neomejeno skladišč
 • Loti (serije)
 • Prevzemnica
 • Hitra izdelava računa iz več dobavnic
 • Dobavnica in račun/faktura na enem dokumentu
 • Dobavnica
 • Kartica artikla
 • Neomejeno artiklov
 • Kosovnice (samodejno razknjiži zalogo)

V vsakem trenutku imate vpogled v stanje zaloge.

Vsakemu artiklu lahko določite minimalno zalogo. Na sliki je razvidno, kateri artikli so z minimalno zalogo (vrstice obarvane z oranžno barvo).

Stanje zaloge v vsakem trenutku.

Kosovnica/Sestavnica

Kosovnica je sestavljena iz več artiklov in samodejno razknjiži zalogo.

Proizvodnja

Quibi omogoča vodenje proizvodnje s pomočjo delovnih nalogov. Vsakemu artiklu določite sestavo.

Na podlagi delovnega naloga boste povečali stanje proizvedenega artikla v skladišču, ter zmanjšali zalogo porabljenega materiala.

Rezervacija zalog

Za vsako naročilo kupca se rezervira zaloga. Ob ustvarjanju dokumenta vidite, kateri artikli so rezervirani. Prav tako se ob rezervaciji zaloge osveži stanje v spletni trgovini.

Prikaz rezervirane zaloge.

Neposredni stroški

Vsaki prevzemnici lahko dodate neposredne stroške, kateri se bodo prišteli k nabavni ceni. Stroške lahko porazdelite vrednostno ali količinsko.

Samodejna izdelava prevzemice

Prevzemnico lahko izdelate s pomočjo XML datoteke (eSlog), ki vam jo je poslal dobavitelj (eRačun, eDobavnica). Tako si pohitrite vnos ter zmanjšate napake, ki prihajajo pri ročnem vpisovanju podatkov v program.

Poročila

 • Trenutna zaloga: Prikaz zaloge na določen dan.
 • Evidenca o nakupu in prodaji: Prikaz poteka zaloge.
 • Obračun prodaje: Tukaj najdete RVC za določeno obdobje.
 • Analitika prometa (po nab.vrednosti): Nabavljena in prodana vrednost artiklov v določenem obdobju.
 • Sistetika prometa (po nab.vrednosti): Nabavljena in prodana vrednost artiklov v določenem obdobju, po skladiščih.
 • Prodaja/nabava v obdobju: Nabavljena in prodana količina artiklov v določenem obdobju.
 • Promet po kupcih: Prikaz prodanih artiklov za vsako stranko v obdobju.