Pogoji uporabe

Pogoji in pravila uporabe programa QUIBI spletne fakture.

Uporaba spletnih strani podjetja RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE IN SVETOVANJE – ANDRAŽ PRINČIČ S.P. (v nadaljevanju Andraž Prinčič s.p.) in informacijskega sistema QUIBI spletne fakture je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo ali vplačilom dobroimetja izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Andraž Prinčič s.p. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Andraž Prinčič s.p. lahko kadarkoli brez poprejšnjega obvestila spremeni in/ali dopolni te splošne pogoje. S tem, ko še naprej uporabljate program QUIBI, se strinjate, da vas spremembe in/ali dopolnitve zavezujejo. Potrjujete in strinjate se, da morate:

– sami poskrbeti za vaš dostop do svetovnega spleta in plačati vse stroške storitev, povezane s takšnim dostopom in

– sami poskrbeti za opremo, ki je potrebna za povezavo do svetovnega spleta, vključno z računalnikom in terminalno ter ostalo opremo.

Opredelitev pojmov

UPORABNIK je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo program QUIBI podjetja Andraž Prinčič s.p.

PONUDNIK je podjetje Andraž Prinčič s.p., ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe programa QUIBI

PRODUKT je spletni program QUIBI, vključno z navodili.

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati produkt ponudnika, storitve in podatke na njih – za namene, za katere je le-ta namenjen. Produkt ni namenjen za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh – bodisi ročno bodisi programsko, “vdiranje v program”, ipd.

Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

Uporabniška podpora

Uporabniki, ki ponudniku za uporabo produkta plačajo so upravičeni do ustrezne podpore pri uporabi plačane storitve. Ponudnik zagotavlja tem uporabnikom podporo, ki zajema:

– odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca,

– pojasnila glede delovanja programa preko kontaktnega obrazca na strani ali v programu

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku vsakokrat čimprej sporočil odkrite napake v produktu ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del na strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe produkta

Produkt je plačljiva storitev. Za uporabo produkta mora uporabnik predhodno plačati predplačniško razmerje. Dobo predplačniškega razmerja si uporabnik sam izbere. Možna predplačniška razmerja so:

– 1 mesec

– 12 mesecev

V primeru predplačniškega razmerja za uporabo produkta, uporabnik pred uporabo vplača znesek po ceniku za uporabo produkta. Plačilo uporabe programa se lahko izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika.

Če uporabnik, po preteklem izbranem predplačniškem razmerju ne podaljša predplačniškega razmerja, se uporabniku onemogoči izdajanje vseh novih dokumentov.

Povrnitev plačil

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila plačljiva funkcija produkta že uporabljena. Uporabnik je v tem primeru v okviru predhodnega preiskusnega obdobja, že imel možnost preiskusiti delovanje programa in tako ni več upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja produkta.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih ne bo v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do kraje gesel, je uporabnik dolžan staro geslo čimprej zamenjati. Če pride do izgube gesel, bodo vsi uporabnikovi podatki postali nedostopni ali izgubljeni. V primeru izgube gesel ali neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkih ali zaradi razkritja le teh.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na ponudnikovih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Ta aplikacija ne predstavlja nobene vlade ali političnega subjekta. Vaša uporaba teh informacij v tej aplikaciji je izključno na lastno odgovornost.

Spremembe splošnih pogojev in cenika

Andraž Prinčič s.p. si pridržuje pravico do občasnih posodobitev in sprememb splošnih pogojev in cenika. Nadaljnja uporaba storitev po vsakršnih takšnih spremembah bo pomenila, da se s temi spremembami strinjate. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove uporabniški račun.

O piškotkih in njihovi uporabi na naši strani

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime: quibi
Namen: za vzpostavitev uporabniške seje obiskovalca v aplikaciji (nujen za delovanje aplikacije)
Trajanje: čas trajanja seje
Lastništvo: lasten piškotek

Ime: ga-disable-UA-4248880-7
Namen: piškotek, ki si zapomni nastavitev shranjevanja piškotkov za potrebe analitike (nujen za delovanje)
Trajanje: do 31. decembra 2099
Lastništvo: lasten piškotek

Ime: _ga
Namen: piškotek, ki si anonimno zapomni uporabnika in je namenjen analizi obiskov
Trajanje: 2 leti
Lastništvo: lasten piškotek
Odjava: odjavi ta piškotek

Oglaševanje

S pomočjo piškotkov tržimo tudi našo ponudbo preko različnih spletnih oglaševalskih mrež, od katerih uporabljamo tudi storitev »Remarketing« podjetja Google in Facebook. Ta storitev nam omogoča prikazovanje oglasov naše ponudbe na različnih spletnih straneh, in sicer tudi točno določenim uporabnikom, na podlagi piškotkov, ki so jih obiskovalci dobili ob obisku spletne strani www.quibi.net.

Od prikazovanja specifičnih oglasov oglaševalske mreže Google Display Network se lahko odjavite s klikom tukaj. Več si o samem oglaševanju in zbiranju podatkov preko Googla lahko preberete tukaj. Vsi podatki, pridobljeni na opisan način, so z naše strani uporabljeni izključno za t.i. »remarketing«.

Končne določbe

Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike za brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novi Gorici. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Nova Gorica, 24.1.2014

RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE IN SVETOVANJE – ANDRAŽ PRINČIČ S.P.