Novosti v programu – junij 2022

Datum objave: 01.07.2022

POS – dodan kalkulator za izračun popusta

Izračun popusta.

Urejanje predlog

Dodelan je sistem predlog. Sedaj lahko prenesete obstoječo predlogo, ter jo uredite.

Prikaz vnosnega polja kraj

V privzete vrednosti (Nastavitve -> Privzete vrednosti) je bila dodana nastavitev, s katero prikažete vnosno polje za kraj pri izdelavi novega dokumenta.

Filtri pri prikazu strank

Dodana sta 2 nova filtra:

  • Pravna ali fizična oseba
  • Proračunski uporabniki
Novi filtri.

Tiskanje GLS nalepk

Dodana je možnost izbire pozicije tiskanja nalepke na na A4 papir.