Novosti v programu – november 2021

Datum objave: 30.11.2021

Izdelava prevzemnice iz dobavnice

Sedaj je mogoče izdelati prevzemnico z uvozom dobavnice v formatu eSLOG 2.0 – Elektronska dobavnica. Ta možnost se nahaja v meniju Dokumenti -> Prevzemnica. Pod filtrom imate možnost “Ustvari iz dobavnice”.

Masovna izdelava računov

Pri masovni izdelavi računov iz dobavnic je sedaj mogoče določiti datum storitve in datum dokumenta.

Datum dokumenta in datum storitve.

Sortiranje po zalogi

Prikaz šifer je mogoče urediti po zalogi. Padajoče ali naraščajoče.

Sortiranje po zalogi.

POS maloprodaja

Narejen je zaslon, ki je prirejen za maloprodajo. Omogoča hitro izdelavo računov in dobropisov z uporabo čitalca črtnih kod ter POS tiskalnika.

POS maloprodaja.

Več statusov iz PrestaShop-a

Iz spletne trgovine je mogoče uvoziti naročila kupcev z več različnimi statusi naročila.

Nadgradnja modula Opomini

  • Vsakemu opominu je mogoče dodati strošek opomina.
  • Vsaj opomin lahko natisnemo v različnih jezikih (slovenski, angleški, italijanski, hrvaški ali nemški).
  • Opomini se sedaj številčijo.
  • Pri pošiljanju opomina po elektronski pošti je mogoče pripeti račune, ki so vezani na njega.
  • Opomine je mogoče izdelati z enim klikom – masovna izdelava opominov.
  • Hitro tiskanje računa iz opomina.
Masovna izdelava opominov.

Plačilni nalogi

Pri plačilnih nalogih se upošteva datum valute.

Filter osebe, ki je izdala dokument

Pri pogledu izdanih dokumentov je dodan nov filter – kateri uporabnik je ustvaril dokument.

Filter, kdo je ustvaril dokument.

Izdan račun/dobavnica

V naročilih kupcev se označi, da je za določen dokument izdana dobavnica, v kolikor izdajate račune in dobavnice v enem dokumentu.

Hitro tiskanje UPN

Program hitro tiskanje je bil nadgrajen. Sedaj omogoča tiskanje računa in predračuna s QR kodo.

Možnost izpisa naslova brez praznih vrstic

V kolikor je naslov prejemnika na dokumentu večji od okenca kuverte, morate izključiti opcijo “Razdeli naslov s praznimi vrsticami” v meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti.