Novosti v programu – november 2020

Datum objave: 02.12.2020

Iskanje dokumentov po opisu postavke

Dodan je nov filter, kateri omogoča iskanje dokumentov po opisu postavke.

Številčenje prejetih računov

Prejetim računom je mogoče dodeliti svoje številčenje. To pride prav, kjer moramo imeti prejete dokumente oštevilčene po zaporedju, vendar bi želeli voditi za našo evidenco še ostale stroške, ki ne spadajo pod prejete račune (akontacija dohodnine, prispevki, …). V takem primeru si ustvarimo novo številko v meniju Nastavitve -> Številčenje.

Seveda je dodan tudi filter na številčenje.

Planiranje nabave

Pri poročilu planiranje nabave je dodanih nekaj filtrov.

Prikaz veljavnosti namenskega digitalnega potrdila – namenjeno uporabnikov davčnih blagajn

Sedaj je razvidno, kdaj vam poteče namensko digitalno potrdilo. Ta podatek najdete v meniju Nastavitve -> Davčne blagajne.

Nabavna cena kosovnice (sestavnice)

Pri kosovnici je prikazana nabavna cena. Cene artiklov se upoštevajo iz zadnjega prevzema.

Dodelava eSlog 2.0 – eRačuni

Narejenih je bilo še nekaj dodelav pri izvozu računov v eSlog 2.0, saj so bile težave pri uvozu v nekatere banke.

Narejen je bil tudi poseben izvoz za banke, katere uporabljajo Halcom-ovo rešitev. V tem primeru morate uvoziti zip datoteko. V Qubiju je to opcija eRačun paket (zip).

Strošek dela pri izdajnicah

V izdajnico je mogoče dodati strošek dela. Ta se bo upošteval pri izračunu nabavne cene.

Filtri pri naročilu kupca

Novi filtri:

  • Nalepka – prikaže samo dokumente, z ali brez izdelane nalepke (GLS, eSpremnica).
  • Dokument ustvarjen – kjer določimo tudi čas. Uporabno, če potrebujemo izpis potrebnega materiala večkrat v istem dnevu. Npr. samo za naročila, ki so ustvarjena danes po 15h.
  • Način plačilo – uporabno, če želimo ustvariti račune z UPN nalogom oz. nalepke z odkupnino.

eSpremnica

Dodana je opcija masovne izdelave nalepk, ter brisanje le-te iz popisnega lista.

Izvoz artiklov

Pri izvozu artiklov (šifranti/skladišče) v excel, se sedaj upoštevajo izbrani filtri.

PrestaShop

Dodana je nova zunanja povezava – PrestaShop. Omogoča sinhronizacijo zaloge, ter uvoz naročil (dokument naročilo kupca v Quibiju).

Izvozi v Excel

Vsi izvozi iz Quibija v formatu excel, imajo sedaj končnico xslx. Za odpiranje teh datotek potebujete OpenOffice, LibreOffice ali MS Excel 2007 ali novejši.