Novosti v programu – marec 2021

Datum objave: 01.04.2021

Prikaz artiklov brez tarifne številke

V Intrastat poročilu je dodana tabela, kjer vidite artikle brez dodeljene tarifne številke.

Negativna zaloga

Poleg preverjanja ali je dovolj zaloge je dodano tudi preverjanje negativne zaloge, ki bi nastala v prihodnosti. Do negativne zaloge prihaja pri urejanju oz. vrivanju dokumentov.

Neaktivna skladišča

Skladišče lahko onemogočimo. Tako se ne bo pojavljalo v spustnem seznamu na dokumentih.

Prodajna cena iz nabavne

Pri vnosu šifre v skladišče je dodan “kalkulator” za izračun prodajne cene z vnosom marže.

Napreden sistem pravic

Vsakemu uporabniku je mogoče omejiti dostop do funkcij programa.

Nekaj primerov:

  • Skladiščniku dovolite le dostop do naročil kupcev in dobavnic.
  • Natakarju dovolite izdajanje računov, blagajniškega dnevnika ter omejitev pogled dokumentov, ki jih je sam ustvaril.

Navodila.

Statusi na dokumentih

Na računih, predračunih in naročilnicah so bili dodani statusi. Navodila.

Nova polja v glavi dokumenta

Na vseh dokumentih je dodano polje kontakt, na predračunih pa datum valute.

Neposredni stroški na prevzemnici

V privzetih vrednostih je dodana nova nastavitev “Porazdelitev stroškov”.

  • Količinsko – vsakemu kosu prišteje enako vrednost neposrednega stroška. Če je na dokumentu 100 kosov, bo vsakemu prištelo 1% vrednosti stroška.
  • Vrednostno – glede na nabavno vrednost porazdeli neposredne stroške. Če je v vrstici nabavna vrednost 10€ in je skupna nabavna vrednost dokumenta 100€, bo tej vrstici prištelo 10% vrednosti stroškov.

Dnevni iztržek

V blagajniški dnevnik je dodano novo poročilo “Dnevni iztržek”. Prikaže nam izdane dokumente po načinu plačila ter prejeta plačila na današnji dan za določen poslovni prostor.

Trenutna zaloga

K trenutni zalogi je dodan nov izpis – po nabavni in prodajni vrednosti.

UPN QR

Dodana je možnost tiskanja UPN QR položnice.

Uvoz GLS plačil

Omogočen je uvoz Excelove datoteke s podatki o odkupnini – ta opcija vnese plačila k računom.