Novosti v programu – januar 2021

Datum objave: 01.02.2021

Račun za predplačilo

Iz naročila kupca lahko izdelate račun za predplačilo.

Ustvarjanje računa za predplačilo z enim klikom.

Številka naročila v opombi

Na dokumentu v opombi (v glavi ali nogi) je možno izpisati številko naročila iz spletne trgovine, če je na dokument vezano naročilo kupca. V opombo je potrebno vnesti zapis {STNAROCILA}, ki se zamenja s številko naročila.

Pošiljanje elektronske pošte

Nadgrajen je bil sistem za pošiljanje elektronske pošte. Sedaj lahko vnesete več elektronskih naslovov, ter z enim klikom nastavite GMail (brez vnosa nastavitev za SMTP).

Izbira elektronske pošte.

GLS

Lahko nastavite naslov za prevzem, ter skrijete telefonsko številko in elektronsko pošto (na nalepki).

Prodajna cena

Pri dobavnici je dodan kalkulator, s katerim izračunate prodajno ceno na podlagi nabavne cene in marže.

Računanje prodajne cene.

Znižaj nabavno ceno za določen procent

Z enim klikom znižaj nabavno ceno vseh postavk za določen procent. Ta opcija je na razpolago pri vnosu prevzemnice.

Znižaj nabavno ceno za določen procent.

Iskanje dokumentov

Iskanje po sklicu.

Iskanje po sklicu.

Tiskanje nalepk

Nalepke je mogoče tiskati na neskončni trak (poleg A4).

Tiskanje na neskončni trak.

Iskanje strank

Dodan nov filter – vrsta stranke.

Poročila

Dodani sta 2 novi poročili:

  • Inventurna razlika – vidimo samo artikle, kateri imajo manjk oz. višek.
  • Ustvarjeni računi iz računov za predplačilo – seznam računov za določeno obdobje, kateri imajo vezan račun za predplačilo.

Prikazuj dokumente za vsa leta

V meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti je dodana opcija “Prikazuj dokumente za vsa leta”. Če je ta opcija omogočena, nam prikazuje dokumente za vsa leta, namesto za tekoče leto.

Ustvari šifro pri uvozu naročil

Pri uvozu naročil iz spletne trgovine je mogoče nastaviti, da se šifre artiklov samodejno ustvarijo v Quibiju.

Samodejno ustvari šifro.