Novosti v programu – avgust 2021

Datum objave: 02.09.2021

Označi dokument kot tuji

V meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti je dodana nova možnost “Vedno označi dokument kot TUJI, če stranka ni iz Slovenije”. Če je aktivna, bo vsaki dokument označen z vrsto tuji, če stranka ne bo iz Slovenije.

Nadgradnja poročila fakturne knjige

V poročilo fakturne knjige je dodana sekcija “Prodaja in DDV stopnje”. Tukaj vidimo prodajo po:

  • DDV stopnjah
  • Državi
  • Blagu ali storitvi
  • Pravni ali fizični osebi
Prodaja in DDV stopnje

Dodan filter prikaza dostavljenih/nedostavljenih artiklov

Pri naročilih kupcev je možno filtrirati dokumente, katere je potrebno dostaviti strankam.

Dostavljeni/nedostavljeni artikli.

Dodelava potnih nalogov

Privzeto izbrano vozilo

Pri vozilih je mogoče označiti, katero bo privzeto izbrano ob vnosu novega potnega naloga.

Privzeto izbrano besedilo

Sprememba datuma

Ob spremembi datuma dokumenta, se spremenijo še sledeči datumi (na izbran datum dokumenta):

  • Predviden čas odhoda
  • Predviden čas prihoda
  • Datum avansa

Podvajanje

Potne naloge je mogoče podvojiti. Ohranijo se vsi podatki, le datumi se nastavijo na današnji dan.

Podvajanje potnega naloga.

Povezava s Salesforce

Quibi se poveže na Salesforce, ter uvozi naročila kupcev.