Napreden sistem pravic

Vsakemu uporabniku oz. skupini uporabnikov je mogoče omejiti dostop do določenih funkcij programa.

Vsakemu uporabniku oz. skupini uporabnikov je mogoče omejiti dostop do določenih funkcij programa. Tako lahko dovolimo skladiščniku le prevzem in izdajo blaga, medtem pa njegov nadrejeni lahko vnaša nove artikle.

Sistem je fleksibilen in omogoča ogromno možnosti pri omejevanju dostopa do določenih funkcij.

Nastavljanje pravic skupini.