FAQs

Davčna stopnja Dajatve in Neobdavčljivo

Datum objave: 10.03.2021 | Kategorije: FAQs

Davčna stopnja Dajatve To stopnjo uporabimo pri turistični taksi. Davčna stopnja Neobdavčljivo Uporabimo za odškodnine (13. člen PZDDV-1): dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali pogodbe zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava svojim dolžnikom do
Več…

Prehod v novo poslovno leto

Datum objave: 03.01.2021 | Kategorije: FAQs

Pri prehodu v novo poslovno leto, vam ni potrebno storiti ničesar. Dokumenti se bodo pričeli številčiti z 1, razen če niste v nastavitvah označili, da se pričnejo številčiti npr. s številko 234. V kolikor bi radi izdali dokument (razen računa, računa za predplačilo ali dobropisa) za prejšnje leto, samo datum dokumenta nastavite za leto nazaj.
Več…

Kako narediti dobropis podvojenega dobropisa?

Datum objave: 23.11.2020 | Kategorije: FAQs

Včasih se zgodi, da po pomoti naredimo 2 dobropisa. Sedaj bi radi enega izbrisali, vendar je le ta davčno potrjen oz. ni več zadnji dokument. Takega dokumenta ni več mogoče izbrisati. Ustvarimo še 1 dobropis identičen podvojenemu (katerega bi radi izbrisali), vendar tokrat damo količino v plus. Najlažje ga ustvarimo tako, da odpremo original račun,
Več…

Izdelava računa iz več dobavnic

Datum objave: 20.08.2020 | Kategorije: FAQs

Stranki lahko izdamo račun iz več dobavnic z enim klikom. To storimo tako, da v meniju Dokumenti, izberemo vrsto dokumenta Dobavnice, ter pod filtrom opcijo “Natisni seznam dobavnic”. V novem pogledu izberemo v filtru stranko ter obdobje, za katere želimo ustvariti račun. S klikom na opcijo “Izdelaj račun iz filtra” se nam ustvari nov dokument.
Več…

Zakaj nimam opcije izdelave dobropisa pri računu?

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: FAQs

Račun je potrebno najprej izdati (ga natisniti). Šele nato se vam bo pojavila opcija za izdelavo dobropisa. Dokler račun ni izdan (natisnjen, poslan po elektronski pošti), ga lahko urejate.