Predračuni

Datum objave: 05.01.2020

Kako vam lahko pomagamo?

Vnos novega predračuna

2_4_1_vnos_novega_predracuna

  1. Ko prvič vnašate predračun, si lahko poljubno izberete obliko številke predračuna (npr. 01/2013P, 01/13, 13/01, itd.). Ko vnašate nadaljnje predračune, pazite, da vpišete naslednjo številko predračuna (če je bila prej 01/2013, vpišite 02/2013). Program vam olajša delo tako, da sam avtomatsko izpiše številko zadnjega izdanega predračuna.
  2. Iz spustnega seznama izberite ustrezno stranko, ki ste jo predhodno vnesli v meni Stranke ali pa kliknite na napis “Vnesi novo stranko” v kolikor jo še niste dodali (glej Vnos nove stranke iz dokumenta)
  3. S pomočjo koledarčka (na desni) izberite datum izdaje predračuna.
  4. S pomočjo koledarčka (na desni) izberite datum zapadlosti predračuna.
  5. Kraj izdaje predračuna vpišete ročno (če ste predhodno to vnesli v “Privzete vrednosti” vam program avtomatsko to polje izpolni). Enako deluje za polje “Sestavil”, kjer napišete, kdo je sestavil predračun.

Postavke na predračunu

Prejšnji Potni nalogi
Naslednji Prvi koraki