Obveščanje – zapadli računi

Datum objave: 17.06.2020

Sistem omogoča samodejno obveščanje strank o neplačanih zapadlih računih po elektronski pošti (obvestila se pošljejo vsaki dan ob 8.30). To opcijo vključimo v meniju Nastavitve z izbiro opcije na levi “Obveščanje – zapadli računi”.

S klikom na gumb “Vnesi novo obvestilo” se na odpre obrazec, kjer nastavimo želeno obvestilo. Lahko jih vnesemo več.

Opis polj:

  • Dan zapadlosti – kateri dan zapadlosti naj obvesti stranko
  • Zadeva – naslov elektronskega sporočila
  • Vsebina – vsebina elektronskega sporočila
  • Pravna/fizična – katere osebe naj obvesti

V polje zadeva in vsebina lahko vstavimo značko {STDOK}. Ta se bo samodejno zamenjala s številko dokumenta.

Da bo sistem pravilno deloval, morate imeti pri stranki izpolnjeni polji “Pravna ali fizična oseba” ter “E-mail”.