Naročilnice

Datum objave: 05.01.2020

Kako vam lahko pomagamo?

Dodajanje nove naročilnice

Izdelava opomina

  1. Ko prvič vnašate naročilnico, si lahko poljubno izberete obliko številke dokumenta (npr. 01/2013N, 01/13, 13/01, itd.). Ko vnašate nadaljnje dokumente, pazite, da vpišete naslednjo številko dokumenta (če je bila prej 01/2013, vpišite 02/2013). Program vam olajša delo tako, da sam avtomatsko izpiše številko zadnjega izdanega dokumenta.
  2. Iz spustnega seznama izberite ustrezno stranko, ki ste jo predhodno vnesli v meni Stranke ali pa kliknite na napis “Vnesi novo stranko” v kolikor jo še niste dodali (glej Vnos nove stranke iz dokumenta)
  3. S pomočjo koledarčka (na desni) izberite datum izdaje naročilnice.
  4. Kraj izdaje dokumenta vpišete ročno (če ste predhodno to vnesli v “Privzete vrednosti” vam program avtomatsko to polje izpolni). Enako deluje za polje “Blago izdal”, kjer napišete, kdo je izdal blago.
  5. Prav tako morate izpolniti polje Naročil ter Način plačila. V kolikor ste izpolnili v privzetih vrednostih polje Sestavil, se vam bo polje Naročil samodejno izpolnilo.

Postavke na naročilnici

Prejšnji Nalogi za prevoz
Naslednji Opomini