Materialno poslovanje

Datum objave: 05.01.2020

Začetne nastavitve

Preden pričnete z uporabo modula, morate poskrbeti za določene nastavitve, ki so vezane na vaše poslovanje. S svojim računovodjo se posvetujte o tem koliko skladišč potrebujete.

 • V meniju »Skladišče« -> »Skladišča« vnesete novo skladišče (najmanj eno oz. toliko, kolikor jih potrebujete) in ga poimenujete.

vnesi skladisce - gumb

vnesi skladisce -obrazec

skladisca -pregled

Pomembno!

Bodite vestni pri vnosu prevzemnic in dobavnic. Vnesite jih takoj ob prejemu. V primeru obiska inšpekcije, ta zahteva od vas, da imate urejene vse dokumente (poknjiženo zalogo).

Vnos artiklov

Preden uskladite zaloge, morate vnesti artikle, za katere boste vodili zalogo. V meniju »Skladišče« kliknete na gumb »Vnesi novo šifro«.

sifra -gumb

Za artikle, za katere se vodi zaloga, mora biti obvezno izbrana opcija blago pri polju »Vrsta« ter izpolnjeno polje »Nabavna cena«.

Začetno stanje

Začetno stanje vnesemo s prevzemnico. V kolikor prenašamo iz drugega programa, vnesemo nas za dobavitelja.

Inventurna razlika

Novo inventurno razliko vnesete v meniju »Skladišče« -> »Inventura« -> »Ustvari novo inventuro«.

inventura -gumb

Za vsako skladišče ustvarite svojo.

vpišite opombo ter izberete gumb »Ustvari inventurni list«.

inventurni list -novodprta inventura

S klikom na »Podrobnosti« v  inventurni list vnesete dejansko stanje zaloge (»Dejansko stanje«),

inventura - dejansko stanje

shranite in v levem stranskem meniju izberete opcijo »Zaključi inventuro«.

inventura je zakljucena

S tem lahko vidite pri vsakem artiklu dejansko stanje zaloge.

inventure -pregled zaključena

Inventuro lahko izpolnite s pomočjo excela. V meniju izberite opcijo “Prenesi excel”, izpolnite polje “Dejansko stanje zaloge” ter ga prenesite pod sekcijo “Uvozi excel”.

Prevzem blaga – prevzemnice

Pred vnosom nove prevzemnice, morate najprej vnesti dobavitelja (v kolikor le-tega še nimate v bazi). To storite tako, da v meniju »Stranke« vnesete novo stranko oz. popravite obstoječo. Vsaka stranka ima na razpolago opcijo »Vrsta stranke« (kupec, dobavitelj, kupec/dobavitelj). Dobavitelji se prikažejo samo v prevzemnici, medtem ko so kupci prikazani v vseh ostalih dokumentih (računi, predračuni, dobavnice, …).

Novo prevzemnico vnesete v meniju »Skladišče« -> »Vnesi novo prevzemnico«.

prevzemnica -gumb

nova prevzemnica - obrazec

Izberite skladišče, v katero bo šla zaloga, nato izpolnite s podatki še vsa preostala polja ter “Postavke” in kliknite gumb “Shrani”.

Ko so vsi podatki na prevzemnici pravilno vnešeni, jo shranite in izberite opcijo »Zaključi prevzemnico« v stranskem meniju. Dokler ne boste zaključili prevzemnice, se ne bo povečala vrednost zaloge v skladišču.

pregled prevzemnice

pregled zakljucena prevzemnica

Vnos neposrednih stroškov nabave

Neposredni stroški nabave so:

 • prevozni stroški
 • stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja
 • stroški prevoznega zavarovanja
 • stroški posebej zaračunane embalaže
 • stroški spremljanja blaga
 • stroški storitev posredniških agencij
 • podobni stroški, ki bremenijo kupca

Ko zaključimo prevzemnico, se nam pojavi možnost, da vnesemo neposredne stroške. To storimo s klikom na gumb “Vnesi nov neposredni strošek” v prikazu prevzemnice. Ko je strošek vnesen, ga moramo uveljaviti s klikom na opcijo “Uveljavi”. Strošek se nam bo prištel k nabavni vrednosti materiala.

Izdaja blaga – dobavnice

Zalogo v skladišču zmanjšate z dobavnico. Dobavnico lahko izdate samostojno
v meniju »Dokumenti« -> »Vnesi nov dokument«

vnesi dobavnico

oz. skupaj z računom (ko ustvarjate račun obkljukate opcijo »Račun in dobavnica«).

ustvari nov racun

Če izdajate najprej dobavnice in potem račune posebej, morate paziti, da račun vedno izhaja iz dobavnice, v nasprotnem primeru se vrednosti ne bodo ujemale.

nova dobavnica - obrazec

Vnesite skladišče iz katerega gre blago, nato izpolnite še vse preostale podatke ter “Postavke” in kliknite gumb “Shrani”.

dobavnica primer

V stolpcu »Izdelan račun« vidimo, da smo iz te dobavnice že ustvarili račun.

pregled zakljucena dobavnica

Stanje zalog

Pregled stanja opravite preko menija »Skladišče«, med “Šifranti” poiščete želeni artikel in kliknete na »Podrobnosti« ob njem. Prikažejo se podatki za ta artikel.

Lahko preverite tudi stanje vseh artiklov. Izberite meni “Skladišče” in v stolpcu na leti strani opcijo “Trenutna zaloga”.

Prenos med skladišči

Če želite premakniti artikle iz enega skladišča v drugega, storite to z dokumentom “Prenos med skladišči”. Najdete ga v meniju »Dokumenti«.

prenos med skladišči

prenos

Izpolnite vsa polja in “Postavke” ter kliknete “Shrani”.

Dokumenti za računovodski servis

Vse dokumente, ki jih potrebuje vaš računovodski servis, najdete v meniju »Skladišče«.

Dokumenti so sledeči:

 • Evidenca o nakupu in prodaji
 • Obračun prodaje
 • Trenutna zaloga

Kosovnice

Kosovnica je sestavljena iz več artiklov in samodejno razknjiži zalogo. Ustvarimo jo tako, da vnesemo novo šifro in pod vrsto izberemo “Kosovnica”. Ko jo shranimo, se nam pojavi možnost, da ji določimo, iz katerih artiklov je sestavljena.

Opcija “Posodobi zalogo”

Včasih se nam zgodi, da se vrednosti ne ujemajo, saj smo npr. vnesli stroške prevoza v prevzemnico artiklom, ki smo jih že prodali, popravili dokument za nazaj, …. V ta namen moramo posodobiti nabavne vrednosti zaloge v dokumentih. Ta opcija uskladi zaloge samo za obstoječe leto. V kolikor bi jih radi uskladili za nazaj, nas morate kontaktirati.

Dobropis prevzemnice

Če morate vrniti blago dobavitelju, podvojite prevzemnico in spremenite količine v minus. Izdelkov, ki jih ne vrnete, preprosto izbrišite.

Dobropis dobavnice

Če vam stranka vrne blago, morate najprej narediti dobropis dobavnice. To storite tako, da podvojite original dobavnico, ter spremenite količino artiklov v minus. Potem morate narediti še dobropis računa (v kolikor ste ga izdali). Odprete račun, ter v meniju na levi strani izberite opcijo “Ustvari dobropis”. Dokumentu morate pripeti stornirano dobavnico – opcija “Povezani dokumenti” (le tako bo program pravilno izračunal RVC).

Če ste izdali račun in na njemu izbrali opcijo “Račun in dobavnica”, potem vam ni potrebno posebej stornirati dobavnice, saj je le ta “vključena” v dokumentu.

Samodejna izdelava prevzemnice z uvozom XML datoteke (dobavnice, računa)

Da bi lahko samodejno ustvarili prevzemnico z uvozom XML datoteke, ki nam jo je posredoval dobavitelj, moramo najprej pravilno nastaviti šifre. Vsak dobavitelj ima za določeno blago svojo šifro. Šifro moramo povezati z našo. To storimo v meniju Skladišče, tako da odpremo želeno šifro in izberemo opcijo “Vnesi novo šifro”, pod sekcijo “Šifre dobaviteljev”.

Izberemo dobavitelja, ter vpišemo njegovo šifro, tako bo program vedel, kateri artikel izbrati ob uvozu.

Ko imamo vse šifre urejene, lahko pričnemo z uvažanjem artiklov. V meniju “Dokumenti” izberemo “Prevzemnico”. Pod filtrom imamo opcijo “Ustvari iz dobavnice”. Izbrati moramo dobavitelja, tip datoteke ter pripeti datoteko. V kolikor jo bo program prepoznal, se vam bo izpolnila prevzemnica.

Artikle, ki jih ne prepozna, boste morali ročno vnesti (ne bodo imeli izpolnjenega polja šifra), ter jih ustrezno povezati s šifro dobavitelja.