Dokumenti

Datum objave: 05.01.2020

V meniju Dokumenti lahko izdajate nove, ter vidite obstoječe dokumente. Glede na vrsto paketa, so na voljo sledeči dokumenti:

 • Računi
 • Predračuni
 • Dobavnice
 • Naročila kupcev
 • Opomini
 • Naročilnice
 • Račun za predplačilo
 • Prevzemnice
 • Prenos med skladišči
 • Izdajnice
 • Dobropisi
 • VKR – vezana knjiga računov
 • Delovni nalogi

Zaslon

 1. S klimon na lupo se nam prikaže seznam izdanih dokumentov, medtem ko klik na plus izda nov dokument.
 2. Filter
 3. Raznorzne opcije vezane na izbrano vrsto dokumenta.
 4. Seznam dokumentov

Ustvarjanje novega dokumenta

 1. Glava dokumenta
 2. Postavke (vrstice) dokuemnta
 3. Povezani dokuemnti
 4. E-račun

Obrazec za vnos oz. urejanje dokumenta je sestavljen iz 2 delov. Iz glave in postavk dokumenta. Vnosna polja so prikazana glede na vrsto dokumenta.

Povezan dokument je lahko dobavnica, vezana na račun, ali račun vezan na avansni račun.

Če izdajamo eračune, moram obvezno izpolniti sekcijo e računi (4), saj so tej podatki obvezni.

Pogled dokumenta

Ko uspešno shranimo oz. odpremo dokument s klikom na lupo ali številko, se nam pojavi zaslon, kjer lahko urejamo, natisnemo ter ustvarjamo (podvajamo) ostale dokumente iz obstoječega. Vse te opcije imamo v meniju na levi strani.