Delovni nalogi

Datum objave: 05.01.2020

Kako vam lahko pomagamo?

Delovni nalog za proizvodnjo

S pomočjo delovnega naloga za proizvodnjo ustvarimo nov artikel. Da si olajšamo vnos materiala, potrebnega za izdelavo novega izdelka, si pomagamo z normativi.

Primer

Izdelali bomo nov izdelek – darilni paket, ki je sestavljen iz 2 svinčnikov in paketa lističev, vse je spravljeno v darilni vrečki. Za izdelavo darilnega paketa, potrebujemo 3 izdelke:

  • svinčnik 2x
  • paket lističev
  • darilna vrečka

Vse 3 artikle moramo imeti vnesene v skladišče, ter na zalogi. Vrsta artikla mora biti “Blago” – pomeni, da vodimo zalogo.

V skladišču ustvarimo nov izdelek “Darilni paket”, vrsta artikla je “Blago”, kateremu vnesemo normative (pod sekcijo “Normativi za delovne naloge”).

Normativi so 2x svinčnik, paket lističev in darilna vrečka.

Sedaj bi radi izdelali 100 darilnih paketov. V meniju izberemo Dokumenti, ter lupico pri Delovnih nalogih. Pod filtrom imamo opcijo “Ustvari iz artikla – po normativih”. Odpre se nam okno, kjer izberemo artikel “Darilni paket”, ter pod količino vnesemo 100. Sedaj imamo v delovnem nalogu nanizan material za izdelavo 100 izdelkov. Izberemo stranko (s tem primeru smo to mi), skladišče, ter skladišče materiala.

Ko imamo delovni nalog ustvarjen, moram najprej razknjižiti zalogo s pomočjo izdajnice – na ta način dobimo nabavno ceno končnega izdelka. Na levi strani v meniju pri delovnem nalogu imamo opcijo “Ustvari izdajnico”. Prenese nam porabljen material, ter poveže dokument z delovnim nalogom (pomembno je, da je povezan z delovnim nalogo, saj bo program le tako vedel nabavno ceno porabljenega materiala).

Sedaj, ko smo ustvarili izdajnico, odpremo ponovno delovni nalog, ter ustvarimo prevzemnico s klikom na opcijo “Ustvari prevzemnico”. Program nam izpolni prevzemnico, ter iz izdajnice izračuna nabavno ceno artikla. Prevzemnico zaključimo, tako se nam poveča zaloga izdelka “Darilni paket” v skladišču.

Servisni delovni nalogi

Vnos delovnega naloga se ne razlikuje od vnosa ostalih dokumentov.

Izjema je le polje Opis dela/težave, kamor vnesemo opis napake, ki nam jo sporoči stranka, artikel, ki nam ga je prinesla oz. kaj smo naredili.

Seveda lahko pri stranki izberemo tudi napravo oz. vozilo, katero popravljamo.

Opcija “Izdelaj račun iz označenih – po napravah”

V kolikor želimo, da se na računu ne prikažejo postavke porabljenega materiala in časa iz delovnega naloga, ampak naprava/vozilo, kjer je cena seštevek postavk, uporabimo to opcijo.

Prejšnji DDV pri čezmejnem poslovanju
Naslednji Dobavnice