Davčne blagajne

Datum objave: 05.01.2020

Kako vam lahko pomagamo?

Pred pričetkom uporabe

Preden pričnete z uporabo davčne blagajne, morate storiti par stvari:

 1. Pozanimati se pri računovodskem servisu, ali potrebujete davčne blagajne, ter kaj je gotovinsko plačilo (po zakonu niso samo fizični bankovci)
 2. Pridobitev namenskega digitalnega potrdila – navodila
 3. Pripraviti obvestilo o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa – najdete ga tukaj, pod sekcijo Obvestilo o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa
 4. Priprava internega akta – primer za Quibi – Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni elektronski napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca
 5. Kreiranje uporabniških računov za vsako osebo, ki bo izdajala račune. To storite v meniju Nastavitve -> Uporabniki. Vsakemu uporabniku morate obvezno izpolniti polje ime, priimek in davčna številka (davčna številka osebe, ki je izdala račun se po zakonu pošilja na FURS)

Številčenje je sedaj zakonsko določeno. Zaporedna številka v Quibiju bo sestavljena iz 8 mest. Prve 2 mesti bosta letnica, ostalih 6 pa zaporedna številka dokumenta. Primer za poslovni prostor TRGOVINA, elektronsko napravo QUIBI in zaporedno številko za leto 2015:

 1. TRGOVINA-QUIBI-15000001
 2. TRGOVINA-QUIBI-15000002
 3. TRGOVINA-QUIBI-15000003

V naslednjem letu (2016) bo številčenje “resitirano”. Primer za leto 2016:

 1. TRGOVINA-QUIBI-16000001
 2. TRGOVINA-QUIBI-16000002
 3. TRGOVINA-QUIBI-16000003

Vse o davčnih blagajnah si preberite na strani od FURS-a oz se pozanimajte pri vašem računovodskem servisu.

Uporaba davčnih blagajn bo obvezna od 2.1.2016, do takrat pa je uporaba prostovoljna, vendar vam priporočam, da jih uporabljate že sedaj, saj boste tako pripravljeni na 2.1.2016.

Davčne blagajne

Aktivacija davčne blagajne

Davčno blagajno aktivirate tako, da v meniju Nastavitve (Št. 1 na sliki) -> Davčne blagajne(Št. 2 na sliki) izberete opcijo “Aktiviraj”. Potem morate nastaviti ime elektronske naprave s klikom na opcijo “Nastavi” v postavki: “Oznaka elektronske naprave za izdajo računov”(Št. 3 na sliki). Prav tako morate vnesti namensko digitalno potrdilo (Št. 4 na sliki) (prejmete ga preko portala http://edavki.durs.si/ in sicer z dokumentom DPR-PridobitevDP).

Vnos poslovnega prostora

Ko ste nastavili ime elektronske naprave ter vnesli digitalno potrdilo se vam vključi možnost dodajanja poslovnih prostorov (“Vnesi nov poslovni prostor”(Št. 5 na sliki)). Vsak poslovni prostor je potrebno potrditi na FURS-u. To storimo tako, da kliknemo na opcijo “Poglej”(Št. 6 na sliki) pri poslovnem prostoru. Na levi strani imamo opcijo “Prijavi prostor”. Na seznamu poslovnih prostorov vidimo, kateri so prijavljeni in kateri ne. Prijavljeni imajo zeleno kljukico (Št. 7 na sliki).

Podatke o številki katastrske občine, stavbi in delu stavbe najdete na sledečem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Potrjevanje računov

Vsi računi se potrjujejo samodejno. V kolikor račun ni potrjen, vas bo o tem sistem obvestil. Prav tako ga boste videli na seznamu vseh dokumentov, kateri niso potrjeni (pri številki dokumenta bo rdeč klicaj). Samodejno se potrjujejo samo računi, ki so označeni z načinom plačila drugače kot “Bančno nakazilo”. Prav tako boste mogli naknadno potrdit dokument, če bo plačan gotovinsko (pri vnosu plačila boste izbrali način plačila različen od “Bančnega nakazila” (samo, če je bil ta prej označen z načinom plačila “Bančno nakazilo”)). Preverjajte, ali je kak dokument nepotrjen in ga naknadno potrdite, saj če ne boste v prekršku.

Pomembno! Vsaki osebi, ki bo izdajala račune, morate dodeliti uporabniško ime (to storite v meniju Nastavitve -> Uporabniki). Obvezno morate vnesti ime, priimek in davčno številko. Ime in priimek so obvezni podatki na računi, davčna pa se mora pošiljati na FURS pri potrjevanju računov, saj preverjajo tudi zaposlovanje na črno. V kolikor tega ne boste storili, ste v prekršku. Kazni so visoke! Če dokument izdaja tujec, pustite polje davčna številka prazno.

Prejšnji Blagajniško poslovanje
Naslednji DDV pri čezmejnem poslovanju