Davčna stopnja Dajatve in Neobdavčljivo

Datum objave: 10.03.2021

Kako vam lahko pomagamo?

Davčna stopnja Dajatve

To stopnjo uporabimo pri turistični taksi.

Davčna stopnja Neobdavčljivo

Uporabimo za odškodnine (13. člen PZDDV-1):

  • dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali pogodbe
  • zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih obresti, in stroški opomina
  • pogodbene kazni
  • povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plačnik za to ni pridobil nobenega blaga oziroma ni prejel nobene storitve
Naslednji Izdelava računa iz več dobavnic