Nastavitve

Elektronska pošta

Datum objave: 06.10.2020 | Kategorije: Nastavitve

Način pošiljanja: Quibi – elektronska pošta se pošlje iz našega naslova SMTP – pošlje se preko vašega elektronskega naslova SMTP nastavitve Podatke najdete pri gostovanju vašega elektronskega naslova. Gmail nastavitve Za pošiljanje elektronske pošte preko Gmail računa, morate omogočiti opcijo pošiljanja pošte manj varnim aplikacijam. Navodila: Omogočanje uporabe računa manj varnim aplikacijam. Če imate vključeno

Več…

Obveščanje – zapadli računi

Datum objave: 17.06.2020 | Kategorije: Nastavitve

Sistem omogoča samodejno obveščanje strank o neplačanih zapadlih računih po elektronski pošti (obvestila se pošljejo vsaki dan ob 8.30). To opcijo vključimo v meniju Nastavitve z izbiro opcije na levi “Obveščanje – zapadli računi”. S klikom na gumb “Vnesi novo obvestilo” se na odpre obrazec, kjer nastavimo želeno obvestilo. Lahko jih vnesemo več. Opis polj:

Več…

Statusi

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Dokumentu “Naročila kupcev” lahko določite raznorazne statuse. Primer statusov: Nov Preklican V obdelavi Zaključen Statuse vnesemo v meniju Nastavitve -> Statusi. Če je status privzet, pomeni, da bo vsak novi dokument prejel ta status. Status dokumenta spremenimo tako, da odpremo dokument in v meniju na levi strani izberemo status, kateri se bo dodelil dokumentu.

Kontni načrt

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Tukaj nastavimo konte za izvoz fakturne knjige v računovodske programe. Za pravilno nastavitev kontov, se posvetujte z vašo računovodjo. Nov konto za davčno stopnjo vnesemo s klikom na opcijo “Vnesi davčno stopnjo”.

Uporabniki

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Vsakemu uporabniku lahko dodelimo svoje uporabniško ime in geslo: Omejimo dostop do določenih funkcij. Na Furs pošiljamo pravilne podatke (v kolikor davčno potrjujemo račune – davčna številka pri uporabniku mora biti obvezno vnesena). Vidimo, kateri uporabnik je ustvaril določen dokument. Omejimo pogled na dokumente, katere je sam ustvaril. Kljukica pri nastavitvi “Vidi samo svoje dokumente”.

Več…

Številčenje

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Dokumenti se v Quibiju številčijo samodejno znotraj koledarskega leta za vsako vrsto dokumenta posebej. Vsaki vrsti dokumenta (račun, predračun, dobavnica, …) lahko določite več številčenj. Primer: na predračunih določite ločeno številčenje za domače predračune in predračune v EU. V novem letu se številčenje ponovno prične s številko 1. Pred prvo izdajo dokumentov lahko nastavite obliko

Več…

Žig in podpis

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Poleg logotipa, lahko dodate na vaše dokumente tudi žig s podpisom. Na bel list papirja odtisnite žig vašega podjetja in se podpišite, to potem skenirajte. Ko skenirate pazite, da označite le žig s podpisom, v nasprotnem primeru bo vključen celoten list papirja, program vam bo potem prikazal zelo majhen žig s podpisom. Ko ste končali

Več…

Logotip

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Če želite vašim dokumentom dodati tudi logotip vašega podjetja, lahko to naredite s klikom na napis “Logotip” v meniju “Nastavitve”. Kliknite na gumb “Izberi datoteko” in poiščite datoteko z logotipom na vašem računalniku. Program podpira le datoteke tipa png, jpg, jpeg in gif. Ko ste naložili datoteko, kliknite na gumb “Dodaj logotip”. V primeru da

Več…

Sprememba gesla

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Za večjo varnost vam priporočamo, da svoje geslo za dostop do programa zamenjate vsaj vsaka dva meseca. Geslo naj bo sestavljeno iz črk angleške abecede (velike in male črke), številk in posebnih znakov / * – + # % & ! ?. Geslo naj bo dolžine najmanj 8 znakov. Primer varnega gesla: 5HaP?u2j&Vaše dosedanje geslo

Več…

Opombe

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

V kolikor večkrat uporabljate iste opombe v dokumentih npr. “Pri plačilu se sklicujte na številko predračuna.”, je priporočljivo le-te shraniti v “Opombe”. Kasneje pri izdajanju dokumenta samo še izberete opombo in določite kje se bo prikazala (v glavi ali v nogi dokumenta).

Privzete vrednosti

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

V meniju “Privzete vrednosti” najdete vse pomembnejše nastavitve, tako si lahko program Quibi prilagodite vašim željam in potrebam. Pri vsaki nastavitvi najdete majhen znak ?, s pomikom miškinega kazalca nanj, se vam bo prikazala pomoč za posamezno nastavitev.

Podatki podjetja

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Vse vaše podatke (naziv, naslov, e-mail, itd.) lahko poljubno spreminjate v meniju “Nastavitve”. V polje davčna številka vpišite le številko, brez predznaka SI, v primeru, da ste davčni zavezanec se vam bo znak SI avtomatsko dodal pred vašo davčno številko. V primeru, da niste davčni zavezanec, se vam bo na koncu vsakega dokumenta pojavil napis

Več…

Naročnina

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Če želite po preteklem brezplačnem preizkusnem obdobju uporabljati še naprej program QUIBI, kliknite v “Nastavitvah” napis “Naročnina”, kjer potrdite nadaljnjo uporabo programa in določite frekvenco plačevanja naročnine (mesečno ali letno). Dva tedna pred potekom naročnine boste na vaš naslov prejeli predračun.

Vzpostavitev povezave s spletno trgovino

Datum objave: 03.04.2020 | Kategorije: Nastavitve

Nastavitve in možnosti Razlaga nekaterih nastavitev: Samodejno prenašaj naročila – če je ta opcija aktivna, se naročila preverjajo na 15 minut. Pri prenosu uporabi opise iz šifranta – namesto opisov iz spletne trgovine, uporabi opise iz šifranta v Quibiju. Samodejno posodabljanje stanja zaloge – če je vključena opcija “Samodejno prenašaj naročila” se ob vsakem zmanjšanju

Več…